Privacy beleid / Privacy statement

Privacy statement van KOOPWONING.COM

Deze website is eigendom van Adriaanse Media BV (hierna: AM). Voor AM is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Uw Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt AM zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Het doel van deze Privacyverklaring is u te informeren over de manier waarop AM gebruikmaakt van de persoonsgegevens die over u worden verzameld op deze website en hoe u deze gegevens kunt wijzigen of laten verwijderen.

Deze Privacyverklaring heeft alleen betrekking op deze website en niet op andere websites waarvoor op deze site links worden aangeboden.

 

Verzamelen en doeleinden van verwerking van persoonsgegevens

AM verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens, waaronder uw e-mail adres, IP-adres, NAW-gegevens, alsmede uw telefoonnummers en zoekprofiel voor de volgende doeleinden:

  1. Het leveren van onze diensten al dan niet via de websites van AM (waaronder mede wordt verstaan: Oproepen, Zoekertjes, Offerte aanvragen, e-mail notificatitie, statistieken-notificatie, het versturen van een contact/afspraak formulier).
  2. Het meten van de belangstelling voor onze diensten (statistieken) en om onze websites gebruikersvriendelijker te maken;
  3. Om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van AM en haar partners, alsmede voor overige direct marketing doeleinden, indien u onder meer daarvoor uw contactgegevens bij ons heeft afgegeven, of u ben aangemeld middels een Mijn Account;
  4. Wij kunnen met het oog op bovengenoemde direct marketing doeleinden uw persoonsgegevens aan door ons zorgvuldig geselecteerde partners ter beschikking stellen, tenzij u op enig moment bezwaar maakt tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden, u kunt de afgenomen producten dan weer ongedaan maken in Mijn Account.
  5. Het doorleiden van uw gegevens aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten;
  6. Eventueel andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens.

 

Uw rechten

Op elk moment kunt u inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. Hiertoe kunt u een e-mail sturen met vermelding van uw gebruikersnaam, naam en adres aan koopwoning.com support:  service@koopwoning.com

Indien u als bezoeker van een website van AM besluit uw gegevens via AM aan een derde te verstrekken, dan is AM op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met uw gegevens omgaat.
 

Beveiliging gegevens

AM neemt voortdurend passende technische en organisatorische maatregelen om verlies van uw persoonsgegevens te voorkomen, alsmede om toegang tot uw persoonsgegevens door onbevoegdheden of onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
 

Bezoekgegevens

Op de websites van AM worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is ondermeer om de inrichting van de website te verbeteren, zodat AM haar dienstverlening verder kan optimaliseren.
 

Melding

De verwerking van uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, zoekprofiel, e-mailadres en IP-adres) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door AM N.V., Wibautstraat 224 1097 DN Amsterdam. AM N.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 

Gebruik van cookies

De websites van Adriaanse Media en dus ook koopwoning.com gebruiken cookies alleen om het gebruik van de betreffende website te bevorderen en te vergemakelijken. Hierdoor wordt het gebruik van bepaalde functies zoals “Bewaar deze woning”, “reageren op een Oproep” of “doorsturen van een advertentie” mogelijk zonder dat u telkens opnieuw hoeft in te loggen of uw wachtwoord moet invullen.
Ook worden de cookies worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te tonen zoals makelaars in uw buurt of andere door KOOPWONING.COM zelf aangeboden functies.

Sommige advertenties en commerciële uitingen op onze websites worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze partijen kunnen soms gebruik maken van gegevens over uw IP adres en/of cookies plaatsen, bijvoorbeeld om bij te houden welke advertenties al aan u vertoond zijn. Deze Privacy en cookie verklaring is alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies en andere technieken door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen privacybeleid. KOOPWONING.COM maakt hier geen gebruik van en heeft geen toegang tot deze cookies.

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet altijd van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken.
 

Wijzigingen

AM behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wijzigingen of aanvullingen op de Privacyverklaring worden hier gepubliceerd en zijn na publicatie met onmiddellijke ingang van kracht. Controleer daarom regelmatig de Privacyverklaring. Als u nog vragen heeft over deze Privacyverklaring, neemt u dan contact op met:

Adriaanse Media BV

info@koopwoning.com

Deze Privacyverklaring is aangepast op 19-11-2011